Hlasdítěte.cz


O projektu

Projekt Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat (reg. číslo MGS/A11/2014) je realizován za podpory z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež. Je určen především sociálním pracovníkům doprovázejících organizací v rámci výkonu dohod o pěstounské péči, dětem v NRP a pěstounům a jeho cílem je naučit dítě v NRP aby vědělo, že v rozhodovacím procesu má svá práva, znalo je, dokázalo nezávisle formulovat svůj názor a vyjádřit svoje přání.

Více o projektu

Harmonogram projektu

Projekt byl zahájen v lednu 2015 a jeho realizace potrvá do března 2016. První fáze projektu je zaměřena na přípravu metodických materiálů a podkladů pro odborné semináře určené klíčovým pracovníkům, pěstounům a dětem v NRP. Tyto semináře budou zahájeny v červnu 2015 a budou probíhat ve všech krajích ČR do února 2016. Jednotlivé termíny a místa společných setkání včetně on-line registrace naleznete v kalendáři akcí.

  • 1/2015 Zahájení projektu
  • 2/2015 Zahajovací konference
  • 2 - 4/2015 Zpracování metodických materiálů
  • 4 - 5/2015 Pilotní kurzy
  • 6/2015-2/2016 Vzdělávací semináře
  • 2 - 3/2016 Sborník - kazuistiky
  • 3/2016 Závěrečná konference, ukončení projektu
Kalendář akcí

Řešitel projektu

Řešitelem projektu Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat je Kruh rodiny, o.p.s. ve spolupráci s Nadačním fondem J&T za finanční podpory z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.

Kruh rodiny, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, jejíž hlavní činností je zejména organizace vzdělávacích aktivit zaměřených především na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, dětem nemocným, sociálně slabým a ohroženým a také osvěta o náhradní rodinné péči.

Nadační fond J&T se intenzivně věnuje podpoře a pomoci ohroženým a náhradním rodinám a dalším aktivitám sociálního charakteru v různých oblastech pomoci, jako je např. pomoc osobám nemocným a s handicapem, hospicová péče, modernizace nemocnic nebo podpora zvířecích útulků.

Kontakt

Kruh rodiny, o.p.s.

Prosecká 851/64, Praha 9
info@kruhrodiny.cz
Tel.: +420 221 710 374
Web: www.kruhrodiny.cz

Nadační fond J&T

Prosecká 851/64, Praha 9
nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
Tel.: +420 221 710 374
Web: www.nadacnifondjt.cz

Kontaktní formulář

Jméno

Email

Zpráva